Projekt 12761 Avslutat Tillsatser för temperatursänkning av asfalt med högpresterande bitumen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Lågtempererad asfalt (LTA) har stor potential att minska rökbildningen vid tillverkning och läggning av asfaltbeläggning med högpresterande bindemedel. Minskning av rökbildning är viktigt för att begränsa negativa hälsoeffekter.

Projektets syfte var att utvärdera ett antal tillsatser för (LTA) i kombination med högpresterande bindemedel i laboratoriemiljö. De massatyper som utvärderades var ABS11 GMB 70/100, ABb16 SBS 40/100-75 och ABb16 Durabit 40.
Laboratorieprovningen omfattande utvärdering av packningsbarhet efter Marshallinstampning och vattenkänslighet (ITSR). Dessutom berördes övriga faktorer såsom miljö och arbetsmiljö, energiåtgång och ekonomi för att skapa en översikt över valda tillsatser.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Tillsatser för temperatursänkning av asfalt med högpresterande bitumen", Eric Oscarsson, Skanska (32 sidor och 4 bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare