Projekt 11027 Avslutat Upphandling med funktionskrav i kommunerna

Projekttid

Sammanfattning

Syftade till att fortsätta utvecklingen av funktionskrav vid upphandling av väg- och gatuarbeten i kommunerna genom att studera hur funktionskrav kan formuleras som bärighetskrav för de undre lagren i vägkonstruktionen. Omfattade även utarbetande av en skrift för marknadsföring av upphandling av asfaltbeläggningar baserat på funktionskrav. Samarbete med NCC, Peab, Kommunförbundet, Vägverket med flera.
Detta projekt tilldelades priset Årets Innovation 2002 av SBUF.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare