Projekt 13481 Avslutat Digital loggbok för kontakt under APL

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Redan 2015 påbörjades diskussioner kring möjligheten att förenkla hanteringen av Arbetsplatsförlagt lärande (APL) genom att skapa en applikation som tillåter lärare, elev och handledare tillgång till samma applikation. Diskussionen föddes i YNIS – nätverket för yrkenämnder i samverkan och det var TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) som då hade påbörjat ett projekt med att ta fram en sådan applikation med hjälp av bidrag från Skolverket.

En genomgång med förstklassiga skolor hösten 2015 visade att arbetssätten varierade och att många var positivt inställda till att förenkla hanteringen av APL-administrationen. Beslutet om att genomföra upphandling av ett digitalt verktyg togs av VVSYN:s styrelse under våren 2017 och den 20 augusti 2018 lanserades den digitala loggboken för förstklassiga VVS-utbildningar, lagom till start av höstterminen. Då APL-perioderna inte riktigt har kommit igång är det ännu för tidigt att utvärdera verktyget, dock har flera skolor påbörjat användandet och vi förväntar oss en fortsatt utveckling och anpassning av den digitala loggboken.

Slutredovisningen utgörs av en applikation Digital Loggbok för APL. Loggboken och projektarbetet beskrivs i rapporten "Digital Loggbok, Charlotte Fryklund, Installatörsföretagen (fyra sidor).

Projektansvarig
  • VVS Företagen
Projektledare