Projekt 11728 Avslutat Digital måttsättning och beställning av byggdetaljer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Att manuellt mäta och göra ritningar på ersättningsdetaljer som måste specialtillverkas vid renovering eller nybyggande är ofta ett komplicerat och tidskrävande arbete med en mängd felkällor. Denna process bör gå att effektivisera med modern informationsteknologi. Tanken är att det skall vara möjligt att ta ett foto på objektet som skall reproduceras eller nytillverkas och låta en dator översätta detta till en digital ritning som tillverkaren kan använda. Detta projekt syftar till att utreda förutsättningar och kriterier för en utveckling av tekniken för digital beställning av specialprodukter inom byggbranschen.

En förstudie har genomförts och redovisats i rapporten Digital måttsättning och beställning av byggdetaljer (24 sid).

Projektansvarig
  • MVB
Projektledare