Projekt 11301 Avslutat Ny metod för entreprenörer vid egenkontroll av jämnhet och nivåer hos ytor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har utvecklat en ny metod för kontroll av väg- och golvytors höjd och jämnhet samt tjocklek för enskilda skikt i t ex golv uppbyggda i flera skikt. Metoden använder befintlig mätutrustning och gör det möjligt att redan under produktionen beräkna samma typ av mått som reglerar det slutliga godkännandet. Detta görs genom att ett mätprisma monteras på en handdragen vagn med för underlaget avpassade mäthjul. Vagnen kan skjutas eller dras över väg- eller golvytan och den obemannade totalstationen som låsts på mätprismat lagrar data automatiskt för läge och nivå per tidsenhet eller intervallsträcka i rörelse.

Projektet redovisas i rapporten "Ny metod för entreprenörer vid egenkontroll av jämnhet och nivåer hos ytor", NCC, VTI och Geodesigruppen i Mellansverige (49 sid jämte bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare