Projekt 11151 Avslutat Energimyndighetens Solvärmeprogram 2001-2003

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med de projekt som initierats inom programmet och genomförts i samarbete med Energimyndigheten var att utveckla solvärmetekniken avseende kostnadseffektivitet för att på så sätt skapa underlag för en ur miljösynpunkt bättre energiförsörjning.
Redovisas i rapporten FUD-program "Solvärme 2001 - 2003" - Slutrapport (51 s), Energimyndigheten ER 26:2004.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare