Projekt 14190 Avslutat Kroppskamera POC

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Den övergripande visionen från Svevias sida, som drivit detta projekt, är att skapa en allmän medvetenhet om att vägarbetare, likt blåljuspersonal, kan ha kroppskameror.

Syftet är primärt att utveckla förebyggande åtgärder mot hot och våld. Om brott ändå
begås ger inspelningarna ett bättre underlag för polisanmälan av händelsen, men den
avgörande drivkraften är dock att förebygga och förhindra brott och öka personalens
trygghet och förbättra arbetsmiljön.

Utvärdering av testen bygger på en självskattning från testpiloterna som svarat på
enkäter före och efter testperioden. Resultatet har visat att ett frivilligt bärande av
kroppskamera har ökat trygghetskänslan hos uppemot hälften av testgruppen.

Kroppskamerainstruktionen som levereras i projektet bedöms vara ändamålsenlig för
att kunna underlätta spridningen och implementeringen av kroppskameratekniken.

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare