Projekt 11361 Avslutat Fastighets- och stadsutveckling genom tredimensionell fastighetsindelning. Möjligheter och problem

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet var att identifiera de problem och möjligheter som den nya lagen om tredimensionell fastighetsbildning skapar för bygg- och fastighetsbranschen och för den kommunala planeringen. Samarbete med Chalmers Arkitektur, FoU-Väst, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg m fl.
Resutaten redovisas i FoU-Väst-rapporten Tredimensionell fastighetsindelning - Möjligheter och problem för fastighets- och stadsutveckling (51 s inkl bilagor), Hans Bjur och Henrik Levin.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare