Projekt 14345 Pågående Kunskapsinhämtningsprojekt, 30th ITS World Congress 16 – 20 Sep 2024

Projekttid

Sammanfattning

Varje år anordnar ERTICO – ITS Europe en ITS-kongress och vart tredje år ITS World Congress. ITS-kongressens uppdrag är att öka medvetenheten om smarta mobilitetslösningar bland beslutsfattare, experter och allmänheten. I

TS-kongresserna innehåller seminarier med ITS-specialister, över 200 tekniska sessioner, såväl som ett internationellt utställnings- och demonstrationsområde.

Genom att deltaga på konferensen kan viktiga insikter kring parallella teknikframsteg erhållas i ett tidigt skede liksom att dess potential och tidshorisont för implementering kan bedömas.

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare