Projekt 13159 Avslutat Säkert utförande - putsning med fasadsystem

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det övergripande syftet med projektet var att ta fram riktlinjer för genomförande, kontroll och besiktning av putsade och murade fasadsystem på lättregelstomme.

Projektresultatet syftade vidare till att utgöra underlag för:
- utbildningsverksamhet för olika målgrupper
- checklistor och egenkontrollplaner
- anvisningar till tredjeparts kontrollanter
- belysa viktiga ansvars- och avtalsfrågor

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Säkert utförande - putsade fasadsystem", Lars Sandström, SPEF.

Projektansvarig
  • SPEF
Projektledare