Projekt 4005 Avslutat Brobyggande med väderskydd och hängställning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Broar har ofta byggts och reparerats utan att använda väderskydd. I vissa fall har skydd gjorts provisoriskt av lösvirke och sedan rivits. Detta kan vara ineffektivt, ge otillfredsställande arbetsmiljö och ibland bristande kvalitet. Syftet har varit att utveckla ett klimatskyddssystem, även i kombination med hängställning, för brobyggnad.

Med bidrag från SBUF har detta projekt genomförts av NCC Umeå i samarbete med SUFAB och IPO-produkter. I referensgruppen har även Siab Umeå deltagit. I arbetet har ingått en analys av skydd och hängställningar för ett tiotal planerade eller utförda broobjekt i norra Sverige.

Utgående från erfarenheter som insamlats i detta projekt rekommenderas att följande krav ställs på väderskydd:
- lätt kunna anpassas i bredd och längd till aktuellt objekt
- ofta kunna förflyttas i längsled
- om rullbart, kunna rullas med hjul på yttre stödben eller på inre stödben
- underlätta transporter av material inne under skyddet
- kunna förses invändigt med strålkastare och värmare
- sakna takduksfickor som samlar is och snö
- kunna kombineras med hängande ställning för arbete under bro
- ha låg vikt

Kraven som bör ställas på hängande ställning för bro och broräcke är att den skall
- kunna rullas på normalt broräcke
- kunna rullas på brobanan
- kunna ta sig förbi lyktstolpar
- ha variabelt instick under bron
- tillåta att man reglerar arbetsplattformens höjd
- tillåta att arbetsplattformen förses med väderskydd.