Projekt 14250 Pågående Klimatpåverkan från byggrobotik

Projekttid

Sammanfattning

Detta projekt kommer att hjälpa till att förtydliga, ur ett klimatperspektiv, vad det skulle innebära att använda robotar på en byggarbetsplats och utvärdera huruvida byggrobotar bidrar till klimatbesparing eller utgör extra klimatbelastning. Mer specifikt kommer projektet se om mindre mängd byggmaterial kan användas, om byggtiden blir kortare och hur byggrobotapplikationerna påverkar energiförbrukningen på arbetsplatsen. Även tillverkningen av robotarnas klimatpåverkan kommer analyseras övergripande. Projektgruppen har valt ut fyra olika robotar med applikation som representerar varierande automationslösningar för byggrobotik. Lösningarna är marknadsnära och vissa lösningar är eller kan komma ut på marknaden inom de närmaste tre åren:Platsinstallerad robotautomation - Skanskas armeringsrobot (ABB industrirobotar på gantry) och Cognibotics PKM för 3D-utskrift och materialbearbetning. Mobil robotautomation - Robotiserat byggsystem Finja Exakt nyttjande ABB industrirobot på mobil plattform och UGV ”Buster” (Spot från Boston Dynamics) för inspektion på byggarbetsplats.

Slutligen så kommer projektgruppen ta fram en vägledning till byggentreprenörerna där möjligheter identifieras samt skeden i byggprocessen där olika typer av byggrobotautomation är mest fördelaktig ur ett hållbarhetsperspektiv.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare