Projekt 7084 Avslutat Lokalisering och värdering av brandspridningsvägar i byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskningsprojekt vid KTH. Studerar sambandet mellan brandgasspridning och ljudtransmission i syfte att utveckla akustisk mätmetod till en praktiskt användbar, oförstörande metod.

Projektansvarig
  • Viktor Hanson
Projektledare
  • Johan Lins