Projekt 11614 Avslutat Det goda byggnadsarbetet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med detta projekt var att bidra till kunskapsutveckling för att underlätta ett systemskifte i riktning mot ökad industrialisering av byggandet. Projektet fokuserade på de anställdas situation och ska resultera i en vision för "det goda byggnadsarbetet". Omfattade en inventering av tidigare forskning inom området samt fältstudier för insamling av erfarenheter från goda exempel. Utfördes i samarbete med Luleå Tekniska Universitet och i samverkan med Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen, Ledarna och SEKO.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Det goda byggnadsarbetet", Jan Johansson och Magnus Stenberg, LTU, (32 sidor).

Projektansvarig
  • Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Projektledare