Projekt 13300 Avslutat Framtagande häfte "värdegrund" till Handledarhandboken

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Grundläggande värderingar är fundamentet för individer, verksamheter och organisationer. Skolan är väldigt värdegrundsstyrd men även företag och organisationer har ofta värdeord/ledord/värderingar som en av byggklossarna för att definiera mål, visioner och strategier. Rätt använt är värdeorden en trygghet att hålla sig till när man skall fatta beslut eller välja hur man skall agera i det stora och det lilla – både som individ och som organisation.
Ett projekt för att ta fram en värdegrund för VVS-Branschens Yrkesnämnd har därför genomförts under 2015 och 2016. Styrelsen för VVSYN (VVS Företagen och Byggnads) godkände värdegrunden med tillhörande aktivitetsförslag i maj 2016. En av aktiviteterna var att producera ett kompletterande häfte till Handledarhandboken som SBUF tidigare har bidragit till att ta fram.
VVS-kompassen (som nu är namnet på vår värdegrund) skall både konkretisera vad branschen står för och kunna användas som diskussionsunderlag och stöd både av lärare, elever och handledare på företag.

Slutredovisningen utgörs av "VVS Kompassen - Värdegrundsinstick till handledarhandboken", Charlotte Fryklund, VVS-branschens Yrkesnämnd.

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare