Projekt 9045 Avslutat Fuktdimensionering av stora varma tak i höga byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid LTH som tagit fram metodik och hjälpmedel för att skapa god fuktsäkerhet vid projektering, uppförande och förvaltning av höga byggnader med stora varma tak och med olika fuktbelastning. Samfinansiering med Formas.

Redovisningen utgörs av sammanfattningen Fuktdimensionering av stora varma tak i höga byggnader (5 sid), två rapporter med sammanställning av genomförda mätningar i en skola och en lagerbyggnad samt tre datorprogram med manualer.

Projektansvarig
  • PEAB Sv AB
Projektledare