Projekt 11217 Avslutat Teknik för tunga lyft inom bygg/håltagningsbranschen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

En förstudie har genomförts och redovisats i april 2003. Den syftar till att skapa ett samarbete mellan flera aktörer, en gemensam kravspecifikation och en modell på "bästa tekniska lösning" för håltagning i betong.

Projektansvarig
  • Håltagaren i Laholm AB
Projektledare