Projekt 13154 Avslutat GPS-styrd utsättning fas 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftade till att anpassa och integrera befintlig teknik för att vidareutveckla segmentet vägmarkering. Projektet förväntar sig att ta slutgiltigt steg mot automatiserad utsättning och kombinerad maskinell vägmarkering för tvärgående och längsgående vägmarkering med god kvalitet och hög produktivitet.

Målet var att effektivisera drift- och anläggningsverksamheten genom att utveckla GPS-tekniken för att kunna användas i en mängd applikationer som till exempel automatiserad vägmarkering, utsättning av hela korsningar, utsättning av stolpplatser för vägräcken från ett fordon det vill säga i skyddad miljö.

Baserat på resultatet kan följande slutsatser dras:
- Projektet har visat att principen att mekaniskt styra utsättsättning- och målningsenheten för att eliminera osäkerheten i den ögonblickliga GPS-signalen fungerar.
- Betydande besparingar för totalkostnad, positiva effekter för miljö, framkomlighet, kvalitet, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Användning av den nya tekniken rekommenderas och kommer att bidra till en ökad effektivitet och produktivitet inom anläggnings- samt drift och underhållsverksamheten.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "GPS-styrd utsättning fas 2 - Demonstration av en fordonsburen positioneringsprodukt för symbolmarkering", Andreas Bäckström, Svevia (tolv sidor).

Projektansvarig
  • SVEVIA AB
Projektledare