Projekt 12580 Avslutat DreaMLr - Ett verktyg för gemensam visuell planering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Det är ett välkänt faktum att det är svårt samarbeta effektivt över yrkesgränser i komplexa projekt. Ofta är planeringsprocessen hierarkisk. Projekten organiseras av experter bakom skrivbord långt från de golv där planer och strategier får sin konkreta form av specialiserade medarbetare från många yrkeskategorier. I de fall då dessa medarbetare faktiskt deltar i planeringen tillsammans har de ibland svårt att förstå varandra. De talar inte samma språk.

Traditionella projektplaneringsverktyg förlitar sig på ofta svårlästa flödesscheman över aktiviteter. Projekthanteringsverktyg försöker skapa ordning genom uppfordrande "att-göra listor" och menyer bakom menyer bakom menyer. De förmedlar inte tillräckligt tydliga bilder over hur delarna i ett projekt hänger samman.

Projektet har utvecklat planeringsverktyget Dreamler. Verktyget har ett visuellt språk i form av "pusselbitar" som alla, oavsett yrkeskategori, snabbt kan lära sig att arbeta med. Det ska vara lika lätt att göra uppdateringar i Dreamler som det är att uppdatera sin facebookstatus i mobilen på väg hem från jobbet. Men till skillnad från sociala medier har Dreamler ett tydligt syfte: att hjälpa människor att tillsammans förverkliga idéer, drömmar och projekt.

En betaversion av Dreamler kan laddas ner via www.Dreamler.com. Registrera ett konto på http://www.dreamler.com/Dreams/Account/Register med hjälp av invite code: SBUF_beta och följ instruktioner på sajten om nedladdning och nyttjande. Den skriftliga slutrapporten kan sägas vara ett komplement till den digitala Betan.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Dreamler - Ett verktyg för gemensam visuell projektplanering", Mathias Gullbrandson och Thomas Wingate, bägge Dreamler AB (54 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare