Projekt 11218 Avslutat Framtidens Boende

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att studera förutsättningarna för att med modern teknik skapa en bostad som på 25 m² boendeyta har alla funktioner som normalt finns på 75- 80 m² (3 ROK). Resultatet har åskådliggjorts i en provlägenhet som finns i Göteborg Energis konferensanläggning Elyseum. Lägenheten kan studeras, lånas och ”användas” av intresserade. Samarbete med White Arkitekter AB, Poseidon, Göteborgs Energi, APTUS Elektronik AB, Chalmers med flera. Samfinansiering med Boverket och Stiftelsen för Arkitekturforskning.
Rapporten Optibo - Framtidens Boende (34 s), publiceras av Boverkets byggkostnadsforum.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare