Projekt 13878 Pågående Att installera hälsa - ökat samarbete med installationsföretag och FHV

Projekttid

Sammanfattning

Bygg- och installationsbranschen använder sig idag oftast bara av företagshälsovårdens hälsotjänster men mindre av deras tjänster för stöd i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Anlitandet av företagshälsan för stöd i arbetsmiljö- och säkerhetsarbete nyttjas i än mindre grad av mindre företag, som generellt sett också är utsatta för andra risker än större företag. I det här projektet vill vi fokusera på de mindre företagen i bygg- och installationsbranschen där det redan finns ett gott samarbete mellan företag och företagshälsovård. Vi vill i projektet belysa framgångsfaktorer för dessa samarbeten och ta fram en best practice-handbok för att lyfta upp de goda exemplen från dessa samarbeten. Projektet har två mål; dels att inspirera installationsbranschen till ett ökat och mer riktat användande av FHV:s tjänster, dels inspirera FHV till att arbeta mer uppsökande mot de små företagen och erbjuda mer anpassade tjänster. Forskningsprojektet genomförs med forskare från Luleå tekniska universitet och med stöd av referensgrupp från Byggnads, Elektrikerna, Installationsföretagen, Sveriges Företagshälsor samt ansökande företag IVAB kommer företag och företagshälsor med goda samarbeten intervjuas och undersökas. Projektet är tänkt att pågå under två år med start sommaren 2020. Projektresultaten presenteras i en inspirationskrift i formen av en bok.

Projektansvarig
  • AB Infjärdens Värme
Projektledare