Projekt 13232 Avslutat Geoelektrisk kartläggning av jord och berg i 3D i urban miljö, Etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Detta projekt har ingått som en del i TRUST (Transparent Underground STructure; http://trust-geoinfra.se/) som var ett samarbete mellan forskargrupper inom bland annat Sveriges Bygguniversitet. Projektet av steg 2 i projektet "Geoelectrical Imaging for Site Investigation for Urban Underground Infrastructure".

Avhandlingen handlar om hur vi kan utveckla och förbättra användningen av geoelektriska undersökningar av marken. Arbetet har omfattat numerisk modellering och praktiska försök med anpassning av mättekniken för att optimera informationsinnehållet med avseende på kartläggning av jord och berg i 3D i urban miljö. Signalbehandling för undertryckning av olika typer av störningar som kan förekomma i urban miljö har också ingått.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt