Projekt 9054 Avslutat Bestämning av jordtryck mot stödmur med återfyllning av packad lermorän

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Har studerat vilka jordtryck som verkar mot en stödmur vid återfyllning med packad lermorän. Har bl a undersökt möjligheterna att använda extruderad polystyrencellplast (XPS) som tjälskyddande material närmast stödmuren. Har omfattat fält- och laboratorieundersökningar. Samarbete med LTH, SGI och WSP.

Rapporten heter Lermorän som fyllning mot stödmur - bestämning av jordtryck och rörelser, Inge Brorsson och Leif Eriksson, SGI (29 sid samt fyra bilagor).

Projektansvarig
  • PEAB
Projektledare