Projekt 11508 Avslutat Kvalitetsproblem vid produktion av betonggolv

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

En förstudie med syfte att studera risken för separationsfenomen i form av utfällningar vid gjutning av betonggolv samt att utreda om orsaken ligger i de förändringar i betongtekniken som skett under senare år. Har utförts i samarbete med Byggnadsmaterial, LTH, Cementa med flera och redovisats i rapporten Kvalitetsproblem vid produktion av betong golv, SBUF-projekt 11508 - En kartläggning (15 s), Karin Pettersson, Skanska Asfalt och Betong Teknik.

Projektansvarig
  • Skanska Asfalt och Betong Teknik
Projektledare