Projekt 8042 Avslutat Dimensionering av stålfiberarmerade konstruktioner i sprutbetong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Resultaten av projektet presenteras i doktorsavhandlingen Structural behaviour of fibre reinforced sprayed concrete anchored in rock, Ulf Nilsson, Byggkonstruktion, KTH, godkännes.
I avhandlingen analyseras bärförmågan hos en bergförankrad tunnelförstärkning både experimentellt och teoretiskt. Bl a framgår att bärförmågan blir betydligt högre om bultarna placeras i förstärkningens toppar i stället för i svackorna. Detta kan förklaras av att plattan då verkar som tryckta kupoler mellan bultarna.


Projektansvarig
  • BESAB
Projektledare
  • Jonas Holmgren