Projekt 11002 Avslutat Tilluftmängd i flerbostadshus som konsekvens av vindpåverkan

Projekttid

Sammanfattning

Syftade till att studera hur luftflöden för ventilationen (typ F) påverkas av vindhastighet och vindriktning. Mätning av vindtryck mot fasader och inne i lägenheten. Samarbete med SP.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare