Projekt 11224 Avslutat Utvärdering av HTI-Humidity Time Indicator från Alfasensor AB

Projekttid

Sammanfattning

Projektet har utvärderat och dokumenterat erfarenheter från en ny fuktindikator, Probik,för byggbranschen. Har omfattat studier av egenskaper, prestanda och användbarhet i laboratorium och i fält. Samarbete med Lunds Tekniska Högskola och Alfasensor AB.
Projektet redovisas i rapporten Utvärdering av Probiks fuktindikatorer från Alfasensor AB (77 s exkl bilagor), Anders Sjöberg.Den innehåller råd och anvisningar om när och hur Probik är lämplig att använda.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare