Projekt 11713 Avslutat Lansering av stål- och samverkansbroar. Bärförmåga i brott- och bruksgränstillstånd.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Syftet var (1) att fortsätta utvecklingen av den grundläggande mekaniska modellen för beräkning av bärförmåga för lastfallet lokal intryckning, (2) att definiera ett kriterium för bruksgränstillstånd för lastfallet lokal intryckning kopplat till beräkningsmodellen samt (3) att utveckla ett underlag för analys av risker i samband med lansering av stål- och samverkansbroar som tar hänsyn till brokonstruktion, lanseringsteknik samt om lanseringen sker med eller utan pågjuten betongfarbana. Arbetet ingick i ett europeiskt projekt delfinansierat av Research Fund for Coal and Steel.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingarna "Plate Buckling Resistance. Patch Loading of Longitudinally Stiffened Webs and Local Buckling", Mattias Clarin, LTU (179 sidor med bilagor) och "Patch Loading resistance of Plated Girders - Ultimate and serviceability limit state", Jonas Gozzi, LTU (175 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • SKANSKA Sverige AB
Projektledare