Projekt 14278 Pågående Plats för installation, branschrekommendation för att skapa och spridande

Projekttid

Sammanfattning

Bristen på plats för installationer innebär ökade risker för vattenskador, hög energiförbrukning och hälsorisker. I Boverkets nya byggregler förordas branschrekommendationer. Därför vill branschorganisationer inom VVS nu tillsammans ta fram och kommunicera nya rekommendationer för hållbara installationer.

Det här projektet är startskottet för att få hela byggbranschen att ta ett krafttag för långsiktigt hållbara installationer genom att göra plats för installationer från arkitektskiss till färdiga hus.

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare