Projekt 11186 Avslutat Fukt i håldäcksbjälklag – risker och kontrollmetoder

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Rapporten Fuktrisker i håldäcksbjälklag, förstudie, Peter Brander, Skanska Teknik (38 sid) vittnar om god probleminsikt. Den innehåller flera goda lösningar inkl en checklista för projektledaren om hur risker med fukt i håldäcksbjälklag kan hanteras i projektering, i tillverkning och på byggarbetsplatsen.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare