Projekt 11134 Avslutat Hållbara betongkonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att bygga upp bättre kunskap rörande livslängds- och underhållsbedömning av befintliga och nybyggda betongkonstruktioner. Projektet resulterade i användbara och lätthanterliga beräkningsmodeller för livslängder på betongkonstruktioner med och utan ytbehandling. Samfinansiering med CBI och SP.

Projektet har resulterat i rapporten "Hållbara betongkonstruktioner", Iad Saleh, Skanska Asfalt och Betong (71 sid). Den mynnar ut i rekommendationer om när impregnering bedöms lämplig för nya konstruktioner och som underhållsåtgärd.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare