Projekt 12335 Avslutat Optimala lass

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet "Optimala lass" var finna metoder för att kunna lasta rätt på våra transportfordon, för att minimera skador på vår infrastruktur och för att höja trafiksäkerheten. Trafikverket har infört dryga böter på överlass. Underlass leder å sin sida till sämre ekonomi och högre miljöbelastning. Att undvika överlass eller underlass är också av intresse vid lastning utan vågmöjligheter, exempelvis vid grävmaskinslastning.

Erfarenheterna av fordonsmonterad lastkontroll för anläggningstransporter är än så länge begränsade i Sverige. Resultaten från övningarna under 2011 var emellertid uppmuntrande. Lastcellerna hade den bästa precisionen men erfarenheterna byggde enbart på en 26-tons boggilastbil med 12 tons last. Tryckmätarna monterades på 50-56 tons semitrailers med 32-34 tons last. Om precisionen är beroende av laststorleken kan skillnaden mellan vågtyperna minska men kanske inte så mycket att de blir tekniskt likvärdiga. Det återstår att undersökas.
I normalfallet räckte besparingen från lastökningen inte till för att täcka investeringen. Undantaget är boggibil med lastceller, som är ett särfall med hög transportkostnad. Tillsammans med minskade överlastavgifter återbetalas investeringarna och ger ett visst överskott men det förutsätter att reglerna för överlaster verkligen tillämpas.
Tekniken med fordonsmonterad lastkontroll har kommit för att stanna och kommer att utvecklas vidare. En nyttig vägledning vore om intressenterna kring vägtransporter kunde mötas och enas om i vilken riktning man vill att utvecklingen ska gå.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Optimala lass för anläggningstransporter", Sven Ullberg, Skanska, och Per Tyllgren, SVC (18 sidor och 6 bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare