Projekt 9014 Avslutat Miljövänlig vibreringsfri betong för industrialiserat husbyggande

Projekttid

Sammanfattning

Vidareutveckling av tekniken med platsgjutet stombyggande till att omfatta vibreringsfri betong. Har studerat inverkan på miljöbelastning, inneklimat och produktionsmetoder. Samarbete med Betongindustri AB.
Projektet redovisas i rapporterna "Självkompakterande betong för industrialiserat husbyggande - Sammanfattning av sex delrapporter" (5 s), "Självkompakterande betong för industrialiserat husbyggande, Delprojekt - Ytkvalitet på väggar gjutna med självkompakterande betong" (26 s inkl bilagor), Christer Hedin och Peter Öberg, samt "Självkompakterande betong för industrialiserat husbyggande" (innehållande sex ytterligare delrapporter), Mats Emborg med flera.

Projektansvarig
  • JM Stombyggnad
Projektledare