Projekt 11627 Avslutat Demonstrationsprojekt som arena för implementering och utveckling av uthålligt byggande. Delprojekt: implementering och entreprenörsnytta

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektets övergripande syfte var att tillämpa, utvärdera, utveckla och sprida erfarenheter och riktlinjer för genomförandet av demonstrationsprojekt. Detta delprojekt fokuserade på implementeringsdelen och kunskapsöverföring via ?knutpunkt?. Resulterade i en utvecklad metodik för hur man kan föra ut och implementera erfarenhetsbaserad information i praktiken. Utfördes i samarbete med Chalmers och FoU-Väst. Samfinansiering med Formas/BIC.

Slutredovisningen utgörs av en rapport från implementeringsdelen av "Demonstrationsprojekt som arena för implementering och utveckling av uthålligt byggande".

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare