Projekt 12401 Avslutat 50 år med rörbranschen i Stockholm

Projekttid

Sammanfattning

Föreningen Refis (Rörledningsentreprenörernas förening i Stockholm) bildades för 120 år sedan och var då Stockholms första arbetsgivarförening. Till föreningens 100-årsjubileum gav man ut en bok som dokumenterade rörbranschens utveckling speglad mot samhällets politiska och ekonomiska förändringar under denna period.

Projektets syfte var att göra en ny, fristående beskrivning av branschens utveckling från 1960-talet fram till 2010. Avsikten var att spegla rörföretagens utveckling under de stora förändringar som skett under perioden. Hur har villkoren för företagandet påverkats med sådana omdaningar som byggandet av miljonprogrammet, energikriserna och det följande miljömedvetandet, bostadsregleringar och fastighetsbubblor, IT-utvecklingen och andra samhällshändelser. Även fackföreningarnas utveckling och företagens kontakter med dessa har behandlats, till exempel övergången från partimmar till normtid.

Slutredovisningen utgörs av boken "Stockholms rörinstallatörer i tiden 1960-2010", Göran Johansson, Bengt Malmström och Per-Eric Olofsson (319 sidor).

Projektansvarig
  • AB CJ Björnbergs
Projektledare