Projekt 12959 Avslutat Solljusbelysning med glasfiber - en strålande idé

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Skanska har deltagit i ett utvecklingsprojekt där en helt ny typ av optisk glasfiber har utvecklats och testats med medel från Vinnova. Projektet ”Utveckling av kostnadseffektiv optisk fiber för solljusbelysning” drevs av Glafo tillsammans med Acreo, Uppsala Universitet, Parans, Glasma, Sibelco, Fibertronix, Akademiska hus och Trafikverket.

Skanska åtog sig att installera en demoversion (föreliggande SBUF-projekt) i ett projektkontor i anslutning till centralsjukhuset i Karlstad, en demoversion av en ny typ av solljusbelysning som är utvecklad inom ramen för Vinnovaprojektet.

Att utveckla och ta fram en helt ny glasfiber visade sig vara komplicerat. Framförallt var det svårt att skapa en fiber som har tillräckligt god ljuskvalitet för både korta och långa kablar, utan att riskera brott på fibern. Utifrån ett användarperspektiv är det svårt att se potentialen av glasmassan i tillverkningsprocessen. Ljuset färg och styrka från glasfibern i demonstrationsenheten hade en märkbar skillnad från plastfiberkablarna. En viktig lärdom utifrån ett användarperspektiv, är att utvärderingen av ljuskvaliteten från glasfibern borde hanterats inom framställningen och utvecklingen av en helt ny glasfiber, innan glasfibern används som ett demonstrationsprojekt. Att kombinera produktutveckling och demonstrationsprojekt av färdiga produkter blir problematiskt utifrån ett användarperspektiv, även om det är ett upplägg som många gånger förordas av utvecklingsinstitut. Problemen med ljuskvaliteten har medfört att det inte varit möjligt att utvärdera skillnaden mellan glasfibern och plastfibern, som var ett av flera syften med detta projekt.

Installationen har gått bättre att utvärdera inom ramarna för detta upplägg. Den tydligaste lärdomen är att viktförhållandet för en längre och tyngre kabel har en stor betydelse för genomförandet. Dessutom är böjradien viktig att ta hänsyn till. För bygg- och elentreprenörer är detta viktigt för att planera och dimensionera på bästa sätt.

En annan slutsats som har betydelse för demonstrationens funktion och användarvänlighet, är vikten av att kombinera solljus med elbelysning utifrån vädrets förutsättningar. En dimmer på elbelysningen skulle förmodligen ge en annan helhetsupplevelse och möjlighet att variera belysningen utifrån mötesbehov.
Upplevelsen av ljuskvaliteten och känslan av naturligt ljus från intervjuerna var generellt sett positiv, men resultatet från de uppföljande intervjuerna är dock osäkert på grund av kort användningstid. Från loggboken har upplevelsen betygsatts som bra eller utmärkt när det varit sol eller strålande sol.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Solljusbelysning via glasfiber - en strålande idé", Lisa Falkenström, Skanska (17 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare