Projekt 4100 Avslutat Byggande i Tyskland

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Berlinmurens fall och nedgången i det svenska byggandet medförde ett stort intresse för verksamhet i Tyskland. Många stora och små svenska entreprenörer har försökt etablera sig där och flera har lyckats. Alla som varit engagerade i Tyskland pekar dock på vikten av att skaffa sig kunskaper. Syftet har varit att ta fram en handbok som stöd för dem som avser att engagera sig på den tyska marknaden.

Med bidrag från SBUF har detta handboksprojekt genomförts av Malmö-Lunds Byggmästareförening som ett led i projektet Nätverk Tyskland, detta i samarbete med länsstyrelsen och länsarbetsnämnden i Skåne län. I arbetet har även Lunds Tekniska Högskola medverkat.

Handboken består av nio kapitel:
1.Tyskland
2.Etablering
3.Verksamhetsformer
4.Konsultverksamhet
5.Entreprenadverksamhet
6.Personal
7.Byggherrar
8.Entreprenad- och konsulträtt
9.Plan- och byggrätt

Flera små fallstudier är inströdda i texten, ibland som avskräckande exempel. En översättning av VOB del B (Allmänna avtalsvillkor för entreprenadarbeten) ingår liksom flera blanketter.