Projekt 11068 Avslutat Hälso- och säkerhetsfrågor vid saneringsarbeten och miljötekniska markundersökningar - informationsskrift

Projekttid

Sammanfattning

Har resulterat i en praktisk och lättillgänglig informationsskrift som beskriver vilka lagar, regler, förordningar och föreskrifter som är tillämpliga i samband med risker för ohälsosam exponering av markföroreningar. Samarbete med Arbetsmiljöverket, J&W med flera.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare
  • Hans Kronberg