Projekt 11196 Avslutat Insugning av fukt i betong med lågt vattenbindemedelstal

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Har undersökt om det föreligger problem med indragning av fukt i högpresterande betong. Genom ett begränsat provningsprogram har studerats på vilket sätt olika härdningsmetoder påverkar uttorkningstiderna.
Resultaten redovisas i rapporten "Insugning av fukt i betong med lågt vattenbindemedelstal" (27 s), Fredrik Gränne m fl, NCC Teknik.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare