Projekt 12532 Avslutat SyncroSite - en metod för effektivare beredning och uppföljning av produktionen på byggarbetsplatsen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Innovationen avser metod- och IT-stöd för ökad kvalitet i arbetsberedningen, effektivisera arbetsträffar, ge utförarna tillgång till komplett informationsunderlag för uppgifterna samt förbättrade uppföljningsmöjligheter.

I projektet har fyra fältprov har genomförts. Byggmästarn i Skåne har producerat en kontorsutbyggnad på 1000 m2, Nåiden Bygg producerade ett femvåningar högt vård- och omsorgsboende med två flyglar och 72 lägenheter i Luleå. NCC producerade ett 14 våningar högt punkthus med 74 lägenheter i Luleå. Avslutningsvis producerade Nåiden Bygg en större maskinhall i Umeå.

Dessutom har en marknadsundersökning med 100-tal arbets- och platschefer genomförts för att utvärdera intresse och förutsättningar för bredare lansering av produkten. Initialt var ambitionen med fältproven att kvantitativt mäta effektivitetsökningen. Men osäkerhetsfaktorerna visade sig vara alltför stora varför kvalitativ utvärdering tillämpats.

En sammanfattning av utvärderingen påvisar att:
- SyncroSite stödjer rationell samverkan mellan personer som arbetar med avtal/upphandling, inköpsplanering och avropshantering i större byggprojekt
- Metoden och utformningen av SyncroSite är logiskt uppbyggd och utmärkt för introduktion i arbetsberedning
- SyncroSite är lätt att använda för IT-van personal
- SyncroSite är robust och pålitligt
- SyncroSite upplevs som ”sidosystem” till andra IT-system för projektering, projektplanering, mängdning, dokumentlagring och inköp. Önskemålet är att systemen tillsammans upplevs som ett sammanhållet IT-system. Ett steg i denna riktning är integrationen med produkten BIMcontact
- Disciplin och arbetstid krävs för statusuppdateringarna. Teoretiskt ger det pay-off, men för mindre och medelstora byggprojekt finns inte tid för att hantera detta
- Metoden ger störst värde för stora byggprojekt, där en dedikerad stödperson till platschefen kan då hantera SyncroSite. I det föreliggande projektet valde de deltagande byggföretagen att utföra fältprov med mindre och medelstora projekt. Där fanns inte arbetsförutsättningar och incitamenten för direkt pay-off.

Slutredovisningen utgörs av rapporten " Effektivare arbetsberedning och uppföljning av produktion på byggplatsen", Lennart Isaksson, Intelliwork, och Thomas Olofsson et al., LTU (tio sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • Nåiden AB
Projektledare