Projekt 10112 Avslutat Manual - fuktmätning i trä

Projekttid

Sammanfattning

Har utvecklat en manual för fuktmätning i trä med samma detaljeringsgrad som Manual fuktmätning i betong se SBUF informerar nr 00:32. Manualen behandlar bland annat hantering av virke från leverans till inbyggnad, mätutrustning samt rutiner för mätförfarande och rapportering. Samarbete med Trätek. Samfinansiering med Vinnova.

Redovisningen utgörs av SP-rapport "Fukt i trä för byggindustri, fuktegenskaper, krav, hantering och mätning", Björn Esping och Jarl-Gunnar Salin, SP Trätek samt Peter Brander, Skanska Teknik (157 sid). Till rapporten finns även en CD med kortfattade komihåglistor, checklistor och blanketter.

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare