Projekt 14339 Pågående Lätta alternativ till kakel och klinker - Förstudie

Projekttid

Sammanfattning

Golvmaterialet i nya bostäders våtrum består till största delen idag av kakel och klinker vilket har många goda egenskaper som lång livslängd men även en hög densitet vilket gör att det är stora vikter som skall transporteras, hanteras och monteras på byggarbetsplatsen. Bland plattsättare är tunga lyft det största arbetsmiljöproblemet. Ur miljöhänseende ger dessa material relativt höga utsläpp av växthusgaser vid tillverkningen och transport. Materialen är även svåra att återbruka vid en framtida renovering/rivning. Vidare så upplevs klinker som kallt vid beröring även om det håller en normal rumstemperatur. Detta leder till att köpare av nya bostäder ställer krav på komfortvärme i golven vilket dock bidrar till ökade produktionskostnader och högre energianvändning.

Det är därför ofta önskvärt att undvika golvvärme.Frågan är då om det finns alternativa golvmaterial på marknaden som har låg vikt, som är fukttåliga och mögelresistenta , har låg klimatpåverkan, som är möjliga att återbruka, som upplevs som varma och tilltalande av bostadsköparen?

Denna studien syftar därmed till att identifiera produkter eller material på marknaden som kan ha potential att vara ett alternativ till traditionellt kakel och klinker och som möter morgondagens behov i byggnader. De tekniska egenskaperna för dessa produkter kommer att sammanställas och ett förslag ges till vilka produkter som bör undersökas närmare i en eventuellt fortsatt studie.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare