Projekt 11933 Avslutat Vax i bitumen för gjutasfalt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

Gjutasfaltens egenskaper gör den särskilt anpassad till slitstarka och täta beläggningar på bland annat gårdar, broar och parkeringsanläggningar. För att få gjutasfalt läggbar uppvärms den till en temperatur av ca 200-230 °C. Det är höga temperaturer och en mängd energi åtgår för för uppvärmningen. En annan effekt av den höga temperaturen är att besvärande och ej hälsosam rök bildas. Genom Ylva Edwards doktorsavhandling i ämnet "Vax i bitumen" har vi sett möjligheter att nyttja vaxet till att minska energiförbrukningen och besvärande bitumenrök.

Syftet med projektet var att utröna om vaxet påverkar gjutasfaltens egenskaper i olika temperaturer beträffande stabilitet och sprickbenägenhet.
Vax i bitumen kan bidra till att vi kan sänka utläggningstemperaturen 20-30 °C med bibehållen kvalitet på struktur och yta. Den temperatursänkningen medför att vi, både vid tillverkning och vid utläggning, kan eliminera det mesta av den skadliga bitumenröken. Det är även en yrkesmedicinskt mycket eftertraktad åtgärd. Vi sänker även energiförbrukningen, vilket är bra för både miljö och ekonomi.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Vax i bitumen för gjutasfalt", Anders Bergman, NCC/BINAB (10 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare