Projekt 11032 Avslutat Vibrationstålig sprutbetong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftade till att skapa riktlinjer för praktiskt bruk i samband med byggande i berg. Omfattade litteraturstudier samt FE-modellering baserat på data hämtade från arbeten i Kiruna och Södra Länken. Samarbete med Institutionen för Byggkonstruktion, KTH.

Projektansvarig
  • BESAB
Projektledare