Projekt 14160 Avslutat Vi jobbar säkert eller inte alls!

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med det här projektet har varit att göra en film som visualiserar vilka regler som gäller för att vistas i spår, vad gör du varje dag när du kommer till arbetsplatsen. Vi vill visa stolta järnvägstekniker som tack vare säkerhetsreglerna kan arbeta säkert ute i spår och vilken samhällsinsats de gör genom sitt arbete. Filmen finns på d

Sveriges järnvägar har fått allt större betydelse i takt med att klimatfrågorna avancerat högre upp på agendan, detta betyder fler tåg i spår när allt fler väljer järnvägen för resor och godstransporter. Det är positivt för samhället men försvårar arbetet för järnvägsteknikerna som upplever mer stress när det blir svårare att få tid i spår för att utföra underhållsarbete.

Säkerhetskulturen där att alla medarbetare följer de säkerhetsregler som är framtagna för att arbeta säkert i spårområdet blir allt viktigare.


Projektansvarig
  • Nordic Railway Construction AB