Projekt 10098 Avslutat Miljöeffektanalys – EEA i byggprojekt. Förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Förstudie som undersökte om arbetsmetodiken "Miljöeffektanalys - EEA" är tillämpbar inom byggprocessen genom att prova den i två byggprojekt. Metodiken har hämtats från verkstadsindustrin där den används för att göra miljöbedömningar tidigt i produktutvecklingen. Samarbete med FoU-Väst och HL Konsult.


Projektansvarig
  • Selmer
Projektledare
  • Hans Lindgren