Projekt 11978 Avslutat Hållbart byggande i projektbaserade organisationer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att identifiera de organisatoriska flaskhalsar som hindrar eller hämmar miljöarbetet i byggprojekt, samt vilka aspekter som möjliggör, påskyndar och stimulerar en utveckling i positivare riktning. Målet var att ta fram handgripliga råd och praktiska rekommendationer till praktiker verksamma i byggindustrin kring hur miljöfrågan på ett effektivare sätt kan hanteras i byggprojekt och i projektbaserade organisationer.

Projektet var en förstudie inför ett eventuellt huvudprojekt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten " Hållbert byggande och projektbaserad organisering - en studie av organisatoriska flaskhalsar", Pernilla Gluch, Chalmers (54 sidor).

Projektansvarig
  • SBS Entreprenad AB
Projektledare