Projekt 13927 Pågående Delreparation av tätskiktssystem – del 2 Fältstudie

Projekttid

Sammanfattning

Många gånger orsakar en mindre skada i ett våtrum att man river ut hela våtrummet för att göra om från början för att säkerställa att lösningen blir fuktsäker. Detta ger både en stor kostnad samt miljöpåverkan och dessutom sker detta ofta under driftstiden vilket brukarna ofta upplever som mycket besvärligt. Med användandet av fuktsäkra metoder för delreparationer så kan kostnad och miljöbelastning och påverkan på tredje part i många fall kraftigt minskas. Detta projekt är andra delen i ett större projekt för att verifiera metoder för delreparationer och metoder för kvalitetssäkring av dessa reparationer. Första delen av projektet var 13740 ”Delreparation av tätskiktssystem - del 1 Pilotundersökningar i labb” där fokus var på undersöka mätsystem för att detektera läckage genom tätskikt i våtrum. I detta projekt ska dessa undersökta mätsystem användas i fältstudier där mätutrustning installeras under tätskikt i olika våtrum där delreparationer av tätskikten har utförts. Detta för att kunna verifiera att utförda delreparationer fungerar som avsett och därför är en metod som kan användas i framtiden vid skador i våtrum. När det finns av alla parter vedertagna, verifierade och fuktsäkra metoder för att utföra delreparationer i våtrum så kan dessa i framtiden användas av alla parter både under produktions- och driftsskedet av byggnader för att spara pengar och miljö utan att man ökar fuktriskerna i byggnaderna.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt