Projekt 14123 Pågående Möjligheter i anläggningsprojekt med artificiell intelligens - förstudie

Projekttid

Sammanfattning

Slutsatsen från detta projekt är att kunskapen finns inom akademin för automatiserad optimering mot flera enklare mål som kostnad och CO2.

Idag skapas värde genom den erfarenhet och kompetens som finns i medarbetarna. Sannolikt kommer detta att kompletteras med en datadriven process, som kan nyttja historisk och syntetisk data, när lösningsalternativ träffsäakert kan föreslåas av AI under anbudsprojekteringen.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt