Projekt 11842 Avslutat Aktiv design i anläggningsprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Målet med projektet var att skapa en plattform för aktiv design av processen i anläggningsprojekt där information från 3D projektering, produktionsplanering och återkoppling av data från uppföljning kan:
(1) Skapa en säker och effektiv tids-, kostnads- och resursplanering;
(2) Simulera framdriften av projektet med hjälp av 4D
(3) Dynamisk följa upp, kontrollera och styra framdriften utifrån läget och status av anläggningsmaskinerna.

Slutredovisningen utgörs av teknisk rapport "4D-modellering för aktiv design i anläggningsprojekt", Patrick Söderström och Thomas Olofsson, bägge LTU (29 sidor och svensk sammanfattning),

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare